Certificările obținute de-a lungul timpului atestă conformitatea sistemelor noastre de management cu standardele de referință și cu toate cerințele legale de reglementare aplicabile în cadrul sistemului de management.

Activitățile derulate în cadrul companiei urmează un proces standard și vizează dezvoltarea continuă a abilităților profesionale ale membrilor echipei, precum și a întregii companiei. Deciziile care sunt luate de către echipa de management se bazează pe analiza sistematică a datelor şi a informaţiilor și se fundamentează pe valorile companiei.

Alătură-te echipei chiar azi!