Gestionarea deșeurilor în condițiile respectării normelor naționale și a directivelor europene generează numeroase provocări companiilor din industrie, care sunt responsabile, în special, de grija față de mediul înconjurător.

Managementul deşeurilor se bazează pe trei principii majore: prevenirea generării deşeurilor – factor considerat a fi extrem de important în cadrul oricărei strategii de gestionare a deşeurilor, direct legat atât de îmbunătăţirea metodelor de producţie, cât şi de determinarea consumatorilor de a-și modifica cererea privind produsele (orientarea către produse verzi); reciclare şi reutilizare – în cazul în care sunt generate deşeuri, încurajarea unui nivel ridicat de recuperare a materialelor componente, preferabil prin reciclare materială. De asemenea, se poate face referire la îmbunătăţirea eliminării finale a deşeurilor şi a monitorizării acestui proces deoarece în cazul în care deşeurile nu pot fi recuperate, trebuie eliminate în condiţii sigure pentru mediu şi pentru sănătatea umană, cu un program strict de monitorizare.

Incinerarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase poate produce emisii de substanţe care să polueze aerul, apa şi solul şi să aibă efecte negative asupra sănătăţii umane. De aceea, orice incinerator de deșeuri are nevoie de sisteme de automatizare a operațiunilor, astfel încât să fie redusă cât mai mult posibilitatea de apariție a erorilor umane care pot genera dezastre ecologice, să fie respectate valorile limită ale emisiilor atmosferice, să se controleze evacuarea apelor reziduale provenite din epurarea gazelor de eşapament și să existe o supraveghere strictă a parametrilor de exploatare şi a emisiilor pertinente.

În cadrul proiectului realizat pentru compania Bic System din Belgia, echipa Technoelectric a realizat și montat o serie de tablouri de automatizare a unui incinerator de deșeuri cu ajutorul cărora instalațiile să funcționeze cu o minimă intervenție umană și să existe un control maxim a monitorizării și a exploatării incineratorului.

Află cum te putem ajuta!

Contactează-ne pentru mai multe informații și noi îți vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.